Lucialadiva-Lucia-Kto-som

Som žena, matka dvoch detí, ktorá po zážitku blízkom smrti zasvätila svoj život skúmaniu ľudského vedomia, spojeniu so živlami a hľadaniu odpovedí na otázky:

Ako žiť v súlade so svojím poslaním?

Ako mať autentické a harmonické vzťahy s blízkymi ľuďmi v súkromí i v pracovnom živote?

Ako prehlbovať spojenie so živlami vo mne aj okolo mňa? Ako pestovať vzťah so svojím telom, emóciami, mysľou a dušou?

Ako byť v súlade s cyklami Zeme i so svojou vlastnou cyklickosťou?

Ako udržiavať súlad medzi mužským a ženským princípom v sebe, medzi konaním a bytím?

Čo vlastne znamená byť človekom na planéte Zem?

Svoj celoživotný výskum teraz prinášam vo forme online programov a individuálnych konzultácií.

lucialadiva-DMW

Pomáham ženám ukotviť sa v sebaláske, sebahodnote a dostatku. Prepísať program obete na energiu vedomej tvorkyne reality. Iniciujem aktiváciu plného potenciálu duše a prepis nefunkčných programov a vzorcov .

Sprevádzam ľudí pri prechode náročnými životnými etapami, pri spracovaní traumatických zážitkov, strachov, závislostí,
nefunkčných vzorcov a programov a najmä pri harmonizácii vzťahov - so sebou, s najbližšími, so svetom.

Inšpirujem sa tradíciami rôznych kultúr (najmä Slovanskou, Keltskou, pôvodnými obyvateľmi severnej
a južnej Ameriky) a prepájam ich v silnej a zároveň jemnej energetickej práci.
Moja "šamanská cesta" je presiaknutá hudbou a spevom. Pracujem v hlbokom spojení s Matkou Zemou
a živlami – najčastejšie na silových miestach Zeme.


Počas dôležitých sviatkov Kola roka slnečného
a mesačného cyklu robievam obrady v prírode – sama pre seba,
pre komunitu blízkych ľudí i väčšie kruhy.

Inšpirácie nachádzam v pôvodných obradoch,
šamanizme, práci s energetickým poľom,
v transpersonálnej psychológii a psychoterapii.

Vo svojom živote i v službe pre iných som si osvojila holistický prístup inšpirovaný učeniami prírodných národov –
venujem sa teda všetkým zložkám ľudskej bytosti:
vedomie - duch (oheň), emócie (voda), telo (zem), myseľ (vzduch),
sexuálna energia (katalyzátor).
Milujem liečivé rastliny a rada z nich vyrábamrôzne "medicíny"
pre telo aj dušu.

Lucialadiva-kto-som

S mojím partnerom Tomášom žijeme striedavo na Ibize a na Slovensku, kde pracujeme so silovými miestami, tvoríme hudbu a pomáhame ľuďom spojiť sa so sebou samými a s energiami Zeme.
Prinášame aj témy partnerského ladenia a rovnosti vo vzťahu. Na Slovensku spravujeme
a zveľaďujeme silové miesto - retreatové centrum “Brána”.

Lucialadiva-rodina

Mojím poslaním je inšpirovať ostatných na ich individuálnej ceste k súladu a vnútornej spokojnosti,
k tvorbe života v harmónii a bytí v službe, v súlade so Zemou.

Ak chceš ísť vo svojom živote do hĺbky, zraniteľnosti a autenticity, som tu pre Teba.