Vykroč na cestu k šťastnému

a naplnenému životu 

 Ukotvi pevné základy sebalásky, sebahodnoty a dostatku overenými spôsobmi, ktoré mi pomohli

na mojej životnej ceste. 

Kedy sme prestali mať rady samé seba?

 Svet, v ktorom žijeme, nás vyformoval tak, že si často neveríme,
bojíme sa byť počuté a videné, nevieme si nastaviť svoje hranice, postaviť sa za to,
čo chceme a potrebujeme, a preto žijeme v nedostatku.

Možno máš aj ty za sebou životnú cestu, počas ktorej si nazbierala množstvo rán,
zažila veľa bolestivých chvíľ, uzavrela sa a prestala si veriť.
Snažíš sa už dlho o prehĺbenie sebalásky a zvýšenie svojej sebahodnoty?
Hľadáš cestu k životu v dostatku, ale stále to nie je úplne ono? 

Lucialadiva-program-SSD

Aj tebe sa, milá žena
stáva, že:

  • si neveríš a myslíš si o sebe, že nie si dosť dobrá?
  • potreby a očakávania ostatných majú vždy prednosť pred tvojimi?
  • vytváraš na seba neustály tlak?
  • neprijímaš sa a nemiluješ sa taká, aká si?
  • nevieš sa oceniť, pochváliť či obdarovať samú seba?
  • neustále posúvaš svoje hranice, čo ešte znesieš, len aby si bola prijatá?
  • očakávaš uznanie a ocenenie od iných, inak sa cítiš byť nedostatočná a nevidená?
  • snažíš sa byť “dobré dievča”, na úkor seba, až do úplného vyčerpania?
  • keď sa konečne prejavíš, prevalcujú ťa výčitky, čo si mohla spraviť inak a lepšie?

Je v tvojej moci zmeniť to!

Program Sebaláska Sebahodnota Dostatok som vytvorila na základe vlastných životných skúseností,
ktoré som nazbierala počas 40-tich rokov života vo svojich vzťahoch a životných lekciách. Mnohému som sa naučila a overila si aj počas mojej viac ako 10-ročnej práce sprievodkyne žien i mužov.
Nedostaneš v ňom len ďalšie teoretické informácie, ale konkrétne techniky, cvičenia, návody a meditácie, ktoré ti pomôžu aktivovať tvoj skutočný potenciál a ukotviť nové vzorce myslenia a správania tak,
aby si ich dokázala používať vo svojom každodennom živote.

PROGRAM SSD prináša:

Ukotvenie Tvojho JA v SEBALÁSKE a SEBAHODNOTE
Vnímanie DOSTATKU v tele - rozpoznávanie bodu rovnováhy v dávaní a prijímaní
Rozpoznávanie energetických únikov a nástroje na ich zastavenie
Aktiváciu potenciálu duše a jeho ukotvenie v srdci, v tele, v napojení na Zem a na Zdroj
Prepis Programu Obete do energie Vedomej Tvorkyne reality
Načúvanie Tvojej intuícii, Tvojmu hlasu pravdy
Techniky sebarozvoja pre zlepšenie kvality života a tvojich vzťahov
Základné povedomie o Medicínskom kruhu a práci s elementami na úrovni tela, emócií, mysle a ducha
Cesty k telesnej vitalite, blahobytu a hojnosti
Nástroje na prácu s emóciami a budovanie emocionálnej stability
Funkčné spôsoby zvládania úzkostí a energetických prepadov v každodennom živote, techniky práce s traumami a hlbokými strachmi

Zaslúžiš si žiť spokojný a naplnený život v dostaktu.

Dovoľ si to…

Vstúp do programu SSD


Online program Sebaláska Sebahodnota Dostatok
je precízne zostavený tak, aby ti pomohol na ceste k sebapoznaniu a k vnútornému rastu.

Napomáha vytvoriť si vedomé návyky pre zdravší,
šťastnejší a harmonickejší život v dostatku.


 

 

Toto všetko na Teba čaká vo vnútri programu:

 

Lekcia 1

1. Časť: SEBALÁSKA SEBAHODNOTA DOSTATOK
Spoznaj, čo sú sebaláska, sebahodnota a dostatok vo svojej najhlbšej podstate a ako spolu vzájomne súvisia.

2. Časť: ENERGETICKÉ ÚNIKY A INTUÍCIA
Odhaľ svoje malé aj veľké energetické úniky v praxi. Spoznaj lepšie hlas Tvojej intuície, ktorý Ťa bude životom spoľahlivo viesť.

Lekcia 2

PROGRAM OBETE A ENERGIA TVORKYNE
Zvedom si, prečo máš aj ty nainštalovaný program obete, kedy je aktívny, aké životné lekcie priťahuje a ako sa môžeš stať vedomou tvorkyňou svojho života.

Lekcia 3

HRANICE, VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE KONFLIKTY, ZRANITEĽNOSŤ, TRAUMY
Nauč sa lepšie porozumieť sebe samej a neutekať pred svojím tieňom. Nauč sa, ako pracovať s bolesťou a strachom. Objav silu pochopenia, prijatia a odovzdania sa do dôvery.

Lekcia 4

1. Časť:  ŽENSTVO A CYKLUS 
Menštruácia nie je utrpenie, ale DAR. Spoznaj 4 archetypy, ktoré sa v tebe aktivujú v jednotlivých fázach tvojho cyklu a začni využívať ich dary.

2. Časť: VNÚTORNÝ MUŽ A VNÚTORNÁ ŽENA
Nacíť sa na jin a jang v tvojom vnútri. Osvoj si, ako ich udržať v harmónii a odhaľ, ako nerovnováha polarít vplýva na tvoju sebahodnotu, sebalásku a dostatok.

Lekcia 5

1. Časť:  MEDICÍNSKY KRUH 
Spoznaj transformačné učenie medicínskeho kruhu z kmeňa Lakotov a Cherokee, navnímaj si podľa neho pôsobenie 4 živlov a to, ako vplývajú na tvoje 4 energetické telá - fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné.

2. Časť: MEDICÍNSKY KRUH - VÝCHOD/ OHEŇ
Osvoj si pôsobenie živlu ohňa v tvojom tele aj v tvojom živote a navnímaj si, ako ti môže pomôcť
zažať životnú iskru a rozdúchať tvoju vášeň a tvorivú silu.

Lekcia 6

MEDICÍNSKY KRUH - JUH/ VODA
Osvoj si pôsobenie živlu vody. Nauč sa, ako vedome pracovať so svojimi emóciami, sexualitou a so strachom.

Lekcia 7

MEDICÍNSKY KRUH - ZÁPAD/ ZEM
Osvoj si pôsobenie živlu zeme. Nauč sa vnímať svoje fyzické telo aj všetko, čo tvorí tvoju fyzickú realitu. Inšpiruj sa od planéty Zem, ako prijímať, púšťať, ďakovať a milovať s pomocou havajskej techniky Hooponopono. 

Lekcia 8

MEDICÍNSKY KRUH - SEVER/ VZDUCH
Osvoj si pôsobenie živlu vzduchu, nauč sa ovládať svoju myseľ, vedome dýchať, naplno prežívať prítomný okamih a krok po kroku sa prepájať so svojimi víziami.

 

 

Ako bude program SSD prebiehať?

 

Celý program je online, to znamená že Ti je k dispozícii kedykoľvek Ti to vyhovuje.
Hneď po uhradení platby Ti odošleme email s prihlasovacími údajmi a Tvoja cesta môže začať.
Každý týždeň sa Ti automaticky sprístupní jedna z 8-mich lekcií.
V každej lekcii nájdeš dôsledne formulované otázky, ktoré rozšíria priestor pre Tvoje poznanie, vhľady a porozumenie samej sebe.
Dostaneš prístup do uzavretej facebookovej skupiny, v ktorej dostaneš priestor na zdieľanie toho, čo Ťa trápi alebo Ti nie je jasné.
Lucialadiva-SSD

Celým programom ťa prevediem ja  Lucia Ladiva Unia -
žena medicínskeho kruhu, ktorá už viac ako desať rokov
sprevádza ľudí na ceste po zákutiach ich duše.

Ako dlho trvá táto cesta?

SSD

Sebaláska Sebahodnota Dostatok 

Máš k dispozícii 8 lekcií, ktoré sa ti budú otvárať postupne,
s odstupom jedného týždňa.
Tempo, akým nimi budeš prechádzať, je na tebe.
Prístupy do členskej sekcie aj do FB skupiny budeš mať k dispozícii
po dobu 3 rokov, ak by si sa potrebovala k čomukoľvek vrátiť,
či sa niečomu hlbšie povenovať.

Týmto programom prešlo už viac ako 150 žien.

Zaujíma ťa, čo priniesol program SSD
našim absolventkám ? 

Pokiaľ máš záujem pozrieť si viac referencií, nájdeš ich v našej FB skupine Potenciál ženy alebo klikni sem a prečítaj si viac.

SSD

Sebaláska Sebahodnota Dostatok 

Lucialadiva-stretnutie-kruh